تخریب ساختمان قدیمی
06
دسامبر

تخریب ساختمان های فرسوده

ساختمان های موجود و قدیمی ای که در محدوده عملیاتی پروژه و در محل اجرا و استقرار بناهای جدید بوده و به منظور انجام کار، تخریب آن ها ضروری است، باید تخریب شوند. تخریب ساختمان ها باید با رعایت مسائل ایمنی و اصول فنی انجام پذیرفته و در مورد قطع و کنترل انشعابات خطوط آب، برق، تلفن و باید با سازمان های مسئول هماهنگی های لازم انجام شود. همچنین باید ساکنین ساختمان های مجاور از زمان قطع تأسیسات و زمان تخریب مطلع باشند. در برخی موارد نیاز است که مصالح حاصل از تخریب دسته بندی و در محل های مناسب انبار شوند.

اقدامات لازم قبل از شروع تخریب ساختمان

اقدامات لازم قبل از شروع تخریب ساختمان

 • هماهنگی های لازم برای حفظ یا خارج کردن مواد قابل اشتعال و گازهایی که احتمالاً نگهداری و انبار شده باشند باید صورت پذیرد.
 • محلی که باید ضایعات حاصل از تخریب به آنجا منتقل شود، مشخص گردد.
 • برنامه ریزی و اقدام برای حفظ ایمنی کارکنان و عابرین از طریق گذاشتن حفاظ و حصار بین محل تخریب و محیط خارج انجام شود.
 • آماده کردن وسایل و ماشین آلات متناسب با روش تخریب و محل مورد تخریب، همراه با وسایل حفاظتی مناسب با نوع کار.
 • قبل از تخریب هر ساختمان پیاده روها و معابر عمومی مجاور آن محدود، مسدود و یا طوری محافظت شوند که به کسی صدمه وارد نشود. در صورتی که از نرده استفاده می شود، این نرده ها باید ایستایی کافی داشته و ارتفاع آن ها از ۲ متر کمتر نباشد.
 • در صورتی که ساختمان مورد تخریب، بیش از ۲ طبقه و یا ارتفاع آن از کف پیاده رو بیش از ۸ متر باشد، در صورتی که فاصله ساختمان از پیاده رو یا معبر کمتر از ۵ متر است، باید راهروی سرپوشیده مناسب ساخته شود.
 • در مواردی که با تشخیص مهندس نظارت، باید پیاده رو یا خیابان محدود یا مسدود شود باید با مؤسسات ذی ربط (شهرداری و غیره) هماهنگی های لازم صورت گیرد. در صورتی که ساختمان مورد تخریب از معبر بیش از ۵ متر فاصله داشته باشد، می توان به جای راهرو سرپوشیده از حصار یا نرده استفاده نمود.
 • به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از سقوط مصالح، اطراف و سقف راهروهای سرپوشیده، باید دارای حفاظ کاملی از چوب یا توری فلزی با ارتفاع حداقل ۱ متر باشد، حداکثر زاویه این حفاظ نسبت به کف۵ ۴ و شیب حفاظ به طرف خارج است.
 • شیشه های موجود در ساختمان باید قبل از تخریب از قاب خود جدا و در جای مناسب انبار شوند. مصالح مفیدی که از تخریب حاصل می شود، باید به طور مرتب تفکیک و جدا از یکدیگر چیده شوند. درها و پنجره های فلزی و یا چوبی نیز باید با دقت از جای خود خارج و انبار گردند.
 • تخریب باید از بالاترین طبقه شروع و به سمت پایین طوری ادامه یابد که قبل از تخریب هر طبقه تمامی مصالح از تخریب طبقه بالاتر برداشته و در محل مناسب انبار شود، به طوری که کف ها اضافه بار نداشته باشند و فشار افقی نیز به دیوارها وارد نشود. همچنین حتی الامکان باید مصالح در سطح زمین ریخته شود.
 • بررسی محل احداث پروژه و چگونگی اتصال ساختمانهای مجاور به ساختمان در دست تخریب، بررسی وجود دیوارهای مشترک، تیر یا سقفهای مشترک و غیره و درنظر گرفتن تمهیدات لازم.
 • شناسایی چاههای فاضلاب و پر کردن آنها با مواد مناسب.
 • قطع انشعابهای تاسیسات مکانیکی و برقی موجود درساختگاه با کسب مجوز از مراجع ذیربط.
 • دادن هشدارهای مناسب در خصوص خطرات به ساکنین ساختمانهای مجاور.
 • نصب تابلوهای هشداردهنده برای عدم عبور عابران و پارک یا عبور خودرو و حصارکشی مناسب سبک وزن.

روش های تخریب ساختمان

روش های تخریب ساختمان

روش های متعددی برای تخریب ساختمان ها وجود دارد. روش هایی از قبیل روش دست، استفاده از ماشین آلات هیدرولیکی، گوی تخریب، روش انفجار و غیره. در ادامه این مطلب، روش های معمول در تخریب ساختمان های شهری را به شما معرفی می کنیم.

تخریب ساختمان از بالا به پایین به صورت دستی 

تخریب ساختمان از بالا به پایین به صورت دستی 

این روش در پروژه های کوچک که ماشین آلات قدرت مانور ندارند، مناسب است. مراحل تخریب دستی به شرح زیر است:

 • اطلاع رسانی به مراجع ذیربط
 • جمع آوری الحاقات موجود در ساختمان مانند موتور خانه، تاسیسات مکانیکی و غیره
 • سبک سازی شامل جمع آوری عناصر غیرباربر مانند درها و پنجره ها و تخریب دیوارهای غیر سازه ای
 • برداشتن دیوارها و سقفها

ماشین آلات دارای بازوی هیدرولیکی بلند

ماشین آلات دارای بازوی هیدرولیکی بلند

ویژگی های این روش به شرح زیر است:

 • برای ساختمانهای بلند مناسب است.
 • تخریب از بالا به پایین است.
 • حداقل فاصله بوم تا سازه باید نصف ارتفاع سازه باشد.
 • باید آب پاشی در طول مدت تخریب صورت گیرد.
 • در این روش تخریب دهانه به دهانه، از تخریب سقف به سقف ایمن تر است.

تخریب با بیل مکانیکی

تخریب با بیل مکانیکی

در این روش بر روی بیل مکانیکی، یک بازوی هیدرولیکی یا خردکننده متصل می شود. ویژگی این روش تخریب از بالا به پایین است. در این روش وجود فضای مناسب برای کار، دارای اهمیت است زیرا ماشین باید فضای کافی برای چرخش حین تخریب را در اختیار داشته باشد. با توجه به اینکه بر خلاف ماشین آلات با بازوی بلند، بیل مکانیکی باید درون محوطه ساختمان در حال تخریب فعالیت کند، باید به وزن ماشین و ارتعاشهای ایجاد شده ناشی از فعالیت آن توجه شود.


جهت اجرای با کیفیت ساختمان در دست احداث خود با گروه مهندسی فاربه تماس حاصل فرمایید.

اجرای کلیه بخش های سفت کاری و نازک کاری ساختمان با بالاترین کیفیت توسط گروه مهندسی فاربه.

بازسازی داخلی کلی و جزیی ساختمان با طراحی روز دنیا و بالاترین کیفیت.


تماشا کنید: فیلم های کوتاه از مراحل اجرای ساختمان