13
آگوست

خانه هوشمند

هوشمند سازی ساختمان در بین عموم مردم به عنوان اقدامی لوکس، تجملاتی و پرهزینه رواج پیدا کرده است و اعتقاد بر آن است که خانواده های محدودی می توانند هزینه هوشمند سازی خانه خود را تأمین کنند. درصورتی که با نگاه به مقالات روز دنیا در زمینه ی هوشمند سازی خانه می توانیم متوجه شویم […]

ادامه مطلب