19
اکتبر

پروانه ساختمان | مراحل صدور | در شهر تهران و سایر شهر ها

برای ساخت هر ساختمانی در یک شهر ابتدا مالک میبایست به شهرداری مراجعه کرده و تقاضای صدور پروانه ساختمان برای ساخت و ساز ملک نماید.

شهرداری مامور بازدیدی برای بازدید از ملک ارسال می کند. در شهر تهران دفاتر خدمات الکترونیکی وجود دارند که مامور بازدید این دفاتر از ملک بازدید میکند.

قبل از تاسیس این دفاتر مامورین بازدید از سوی شهرداری مناطق ارسال میشدند. در سایر استان ها مامورین بازدید از شهرداری ها برای بازدید ملک انتخاب میشوند.

دستور نقشه ساختمان

دستور نقشه ساختمان

مامور بازدید، سطح اشغال زمین را برای ساخت ساختمان مشخص میکند. یعنی چه مقداری از مساحت زمین برای سطح اشغال ساختمان مجاز است.

همچنین مامور بازدید تعداد طبقات، تعداد زیرزمین و در صورت لزوم حد اصلاحی را هم مشخص کرده و آن را کتباً به مالک اعلام می کند.

به این برگه ها که شامل سطح اشغال، تعداد طبقات، تعداد زیرزمین و در صورت لزوم حد اصلاحی است و شهرداری به مالک ارائه میکند اصطلاحاً دستور نقشه می گویند.

طرح معماری در پروانه ساختمان

طرح معماری در پروانه ساختمان

مالک با مراجعه به مهندس طراح معمار دستور نقشه را به او میدهد. مهندس معمار میبایستی دارای پروانه اشتغال طراحی نقشه های معماری از سازمان نظام مهندسی استان خود باشد.

مالک از مهندس معمار درخواست می کند که با توجه به دستور نقشه و ضوابط شهرسازی و خواسته هایی که خودش دارد، نقشه های معماری را برای زمین مورد نظر طراحی و تائیدیه نقشه های معماری را از شهرداری برای وی اخذ نماید.

سپس مالک با نقشه های معماری تائید شده به یک مهندس عمران که دارای پروانه اشتغال محاسبات ساختمان از سازمان نظام مهندسی استان میباشد مراجعه می نماید.

وظایف مهندس محاسب

وظایف مهندس محاسب 

مهندس محاسب دو وظیفه دارد. اول اینکه با توجه به تعداد زیر زمین ها عمق گودبرداری را محاسبه و طی بازدیدی از ملک، یک نقشه سازه نگهبان برای حفظ دیوارهای همسایه های مجاور تهیه کند.

دوم اینکه براساس نقشه های معماری، با توجه به درخواست مالک به صورت بتنی یا فولادی، سازه مورد نیاز ساختمان را محاسبه، نقشه سازه اصلی را ترسیم، زیر نقشه ها را مهر و امضا و تحویل مالک نماید.

نقشه تهیه شده توسط مهندس محاسب طبق مقررات ملی ساختمان نیاز به کنترل و تائید شهرداری ندارد. در استان تهران برای کارهای بیش از ۱۵۰۰ متر مربع زیربنا، سازمان نظام مهندسی استان تهران نقشه ها و خروجی فایل های نرم افزاری مهندس محاسب را کنترل و مهر تائید می زند. همچنین در صورت نیاز به اصلاح، دستور اصلاح صادر می شود.

برای متراژهای بالای ۱۵۰۰ مترمربع در تهران، طی توافقنامه ای بین سازمان نظام مهندسی با شهرداری تهران، اگر نقشه ای تهیه شد و تاییدیه نظام مهندسی نداشت، جواز ساختمان توسط شهرداری صادر نخواهد شد. 

نقشه تاسیسات مکانیکی و برقی در پروانه ساختمان

نقشه تاسیسات مکانیکی و برقی در پروانه ساختمان

مالک پس از تهیه نقشه های معماری و سازه بایستی برای تهیه نقشه های تاسیسات مکانیکی از قبیل لوله کشی آب و فاضلاب، کانال های کولر، چیلر، موتورخانه و سیستم اطفاء حریق و غیره به مهندس مکانیک دارای پروانه اشتغال طراحی تاسیسات مکانیکی از سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی مراجعه نماید. مهندس مکانیک مربوطه دارای مدرک کارشناسی مکانیک سیالات می باشد و نقشه ها را پس از تهیه، مهر و امضا می نماید.

همچنین مالک بایستی برای تهیه نقشه های تاسیسات برقی شامل نقشه برق، چاه ارت، تابلوها، سیستم اعلان حریق و غیره به مهندس تاسیسات برقی مراجعه کند. این مهندسین دارای مدرک مهندسی برق قدرت هستند و همانند سایر طراحان بایستی نقشه های طراحی شده مربوطه را مهر و امضا نمایند.

انتخاب مجری و درج در پروانه ساختمان

انتخاب مجری و درج در پروانه ساختمان

مالک بایستی در ادامه روند، به یک مهندس عمران یا معمار که دارای پروانه اشتغال اجرا از وزارت مسکن و شهرسازی باشد (مجری ذیصلاح) مراجعه نماید. شخص مجری، لازم است که یک برگه تعهد محضری در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا نماید. در این برگه شخص مجری متعهد می شود عملیات اجرایی ساختمان را بر عهده بگیرد و یا آنکه آن را مدیریت نماید. مالک بایستی برگ تعهد مربوطه را به شهرداری جهت صدور جواز و پروانه ساختمانی تحویل نماید.

مطابق مقررات ملی ساختمان یکی از الزامات صدور پروانه ساختمانی وجود مجری ذیصلاح در روند ساخت وساز است. البته در تهران چنانچه متراژ پروانه ساختمانی کمتر ۱۵۰۰ متر مربع باشد، شهرداری معرفی مجری ذیصلاح را الزامی نمی داند. این موضوع بر خلاف قانون و مقررارت ملی ساختمان می باشد. این تخلف از مقررات ملی برای مرجع صدور پروانه تبعات و و آثار حقوقی در پی خواهد داشت. 

توافق نامه ای بین نظام و شهرداری وجود دارد که در آن بیان شده برای کارهای با متراژ کمتر از ۱۵۰۰ متر مربع الزامی به حضور مجری ذیصلاح نیست. البته این توافق برخلاف قانون است. بهتر است همیشه ساخت توسط مجری ذیصلاح انجام شود.

تعیین ناظر قبل از صدور پروانه ساختمان

تعیین ناظر قبل از صدور پروانه ساختمان

مالک پس از تهیه نقشه ها بایستی جهت انتخاب ناظرین به سازمان نظام مهندسی مراجعه نماید. برخلاف مهندسین طراح و مجری ذیصلاح، انتخاب ناظر با مالک نمی باشد. ناظر توسط سازمان نظام مهندسی انتخاب و به مالک معرفی می شود. 

مهندسین ناظر شامل ۵ رشته عمران –معماری- تاسیسات مکانیکی – تاسیسات برقی و نقشه برداری می باشند. البته ناظر گاز نیز وجود دارد که با ناظر مکانیک دارای وظایف مشترکی می باشند.

ناظر هماهنگ کننده از بین یکی از ناظرین عمران یا معماری انتخاب می گردد. در استان تهران مطابق نظر سازمان نظام مهندسی به دلیل آشنایی بیشتر مهندسین عمران با اصول گودبرداری، این وظیفه به ناظر عمران محول می شود.

همچنین در صورت عدم وجود ناظر نقشه برداری مسئولیت های مربوطه بر عهده ناظر معماری خواهد بود.

در تعدادی از استان ها برای برخی از متراژها از یک ناظر استفاده می شود. به طور مثال در استان تهران برای متراژ کمتر از ۱۵۰۰ مترمربع، ناظر یک نفر می باشد. در استان گلستان این متراژ کمتر از ۲۰۰ مترمربع است. و در استان همدان متراژ زیر ۵۰۰ مترمربع تک ناظره می باشد. در این حالت مسئولیت های تمامی ناظرین ۵ گانه با تک ناظر می باشد. البته اخیرا در شهر تهران مالک میبایستی نسبت به اخذ ناظرین برق و آبفا اقدام کند. 

تعرفه حق الزحمه تمامی مهندسین در سایت نظام مهندسی تمامی استان ها موجود است . حق الزحمه مهندسین ناظر مطابق مصوبه هیئت مدیره هر استان است که مدت زمان آن متغیر است. در برخی از استان ها مثل تهران یک ساله است. در ابتدای هر سال مبلغی به عنوان مابه التفاوت تعرفه سال جدید نسبت به سال قبل میبایست توسط مالک به حساب سازمان نظام مهندسی واریز گردد.

حق الزحمه مجری طی توافق با مالک تعیین می شود و محدودیت قانونی ندارد.


جهت اجرای با کیفیت ساختمان در دست احداث خود با گروه مهندسی فاربه تماس حاصل فرمایید. 

تماشا کنید: فیلم های کوتاه از مراحل اجرای ساختمان