بازسازی داخلی

بازسازی داخلی

تهران
سال ۱۳۹۶
پروژه خیابان میثاق

در این پروژه بازسازی داخلی کامل یک ساختمان مسکونی واقع در خیابان میثاق توسط تیم مجرب گروه مهندسی فاربه انجام شد. استفاده از متریال های درجه یک و خارجی از مشخصه های این پروژه بوده است.

مشخصات پروژه

مساحت زیربنا: ۸۸۵ متر مربع

مدت زمان اجرای کار: ۴ ماه