تعمیر و تعویض کف سازی داخلی

بازسازی داخلی

تهران
سال ۱۳۹۳
پروژه خیابان خداپرست

 

در این پروژه بازسازی داخلی یک واحد مسکونی واقع در خیابان خداپرست شامل تخریب و مرمت بخش هایی از کف و سقف و همچنین تعویض و اجرای کف سازی با سرامیک، گچ کاری و رنگ آمیزی یک ساختمان قدیمی توسط اکیپ اجرایی و مهندسی گروه فاربه انجام شد. همچنین لوله کشی های آب و فاضلاب از نظر گرفتگی و نشتی بررسی و حسب مورد لوله کشی جدید انجام گرفت.

مشخصات پروژه

مساحت زیربنا: ۳۲۰ متر مربع

مدت زمان اجرا: ۱ ماه