طراحی داخلی اتاق خواب

طراحی داخلی

مشهد
سال ۱۳۹۷
پروژه خیابان بهشت

در این پروژه طراحی داخلی منزل مسکونی قدیمی واقع در خیابان بهشت توسط کارشناسان معماری گروه مهندسی فاربه انجام شده است. حذف المان های غیرضروری، تغییر دیوارچینی های داخلی، تغییر محل سرویس بهداشتی و حمام، طراحی سرویس مستر، طراحی فضای هال خصوصی از جمله تغییرات اعمال شده در نقشه اولیه این واحد مسکونی بوده است.

مشخصات پروژه

مساحت زیربنا: ۱۴۷ متر مربع

مدت زمان اجرای پروژه: ۲ هفته