مشارکت در ساخت
مشارکت در ساخت ساختمان
ساخت و احداث ساختمان

 

تهران

سال ۱۳۹۷

پروژه خیابان سنایی

در این پروژه، یک ساختمان ۵ طبقه با کاربری مسکونی دارای اسکلت فلزی و سقف از نوع عرشه فولادی در منطقه سنایی شهر تهران توسط گروه مهندسی فاربه احداث گردید. تمامی المان های سازه ای این پروژه شامل تیر های فرعی و اصلی، ستون ها و بادبندها در کارخانه ساخت المان های فلزی و زیر نظر دقیقترین نظارت های کارشناسی ساخته شده اند. همچنین در بخش نارک کاری و معماری داخلی ساختمان از مصالح و تجهیزات بسیار مرغوب و به روز استفاده شده است.

مشخصات پروژه

مساحت زیربنا: ۱۱۰۰ متر مربع

مدت زمان اجرای پروژه: ۱۵ ماه