ساختمان سازی

تهران

سال ۱۳۹۳

پروژه خیابان شریعتی

در این پروژه، یک ساختمان ۵ طبقه با کاربری مسکونی دارای اسکلت بتنی و سقف از نوع تیرچه بلوک واقع در خیابان شریعتی شهر تهران توسط گروه مهندسی فاربه احداث گردید. پس از بررسی های میدانی مشخص شد که سطح فونداسیون ساختمان های مجاور به علت داشتن زیرزمین پایینتر از فونداسیون این ملک واقع خواهد شد. در چنین مواقعی برای انتقال مناسب نیروهای وارد شده به شالوده ساختمان و جلوگیری از بروز آسیب به دیوار زیرزمین ساختمان های مجاور میبایست از شمع های درجای بتنی یا فولادی استفاده نمود.

در این پروژه بنا به تشخیص کارشناسان گروه مهندسی فاربه ، ۶ عدد شمع به عمق تا زیر تراز پی ساختمان های مجاور متشکل از شبکه میلگرد در مجاورت ساختمان های اطراف حفر و سپس همراه فونداسیون بتن ریزی شدند.

مشخصات پروژه

مساحت زیربنا: ۱۳۰۰ متر مربع

مدت زمان اجرای پروژه: ۱۸ ماه