بازسازی داخلی

بازسازی داخلی

تهران
سال 1396
پروژه خیابان میثاق

در این پروژه بازسازی داخلی کامل یک ساختمان مسکونی واقع در خیابان میثاق توسط تیم مجرب گروه مهندسی فاربه انجام شد. استفاده از متریال های درجه یک و خارجی از مشخصه های این پروژه بوده است.

مشخصات پروژه

مساحت زیربنا: 885 متر مربع

مدت زمان اجرای کار: 4 ماه