طراحی داخلی اتاق خواب

طراحی داخلی

مشهد
سال 1397
پروژه خیابان بهشت

در این پروژه طراحی داخلی منزل مسکونی قدیمی واقع در خیابان بهشت توسط کارشناسان معماری گروه مهندسی فاربه انجام شده است. حذف المان های غیرضروری، تغییر دیوارچینی های داخلی، تغییر محل سرویس بهداشتی و حمام، طراحی سرویس مستر، طراحی فضای هال خصوصی از جمله تغییرات اعمال شده در نقشه اولیه این واحد مسکونی بوده است.

مشخصات پروژه

مساحت زیربنا: 147 متر مربع

مدت زمان اجرای پروژه: 2 هفته